سخنرانی در همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران
چاپ شده در مجله معمار  -پاییز 1382

UIA يا « اتحاديه بين المللي معماران » سازماني است غير دولتي كه در سال 1948 درشهر لوزان با هدف متفق كردن معماران تمام كشورهاي جهان بدون در نظر گرفتن مليت ، نـژاد ، مذهب يا مكتب فكري آنها و در محدوده « اتحاديه هاي ملي » پايه گذاري شده است .
UIA با ساختاري دمكراتيك ، ايجـاد ارتباط فرهنگي و تنظيم روابط حرفه اي معماران را در سطح جهان در نظر دارد . مقر UIA درحال حاضر در شهر پاريس است .
از زمـان تشكيل UIA و بمنظور ايجـاد ارتباط و اطلاع رساني تا به حال 21 كنگره در شهر هاي مختلف جهان برگزار شده كه هزاران معمار و دانشجوي معماري را از كشورهاي سراسر دنيـا دور هم جمع كرده است . برگزاري اين كنگره ها بصورت سه سال يكبار ادامه دارد.
موضوع بحثهاي كنگره از پيش تعيين شده وبوسيله اعضاي برجسته جامعه بين المللي معماران مطرح ميشود.
درطول كنگره ، نمايشگاهها ، بازديد ها و فستيوالهاي مختلفي جهـت تأمين ارتبـاط فرهنگي بيـن شركت كنندگان برگزار مي شود.
اوليـن كنگـره در سال 1948 در شهر لـوزان و آخـرين آن در سـال 2002 در برليـن با عنوان Resource Architecture برگزار شد كه شش معمار ايراني به عنوان نمايندگان جامعه معماران ايران در آن
شركت داشتند .

از سال 1948 در زمان برگزاري كنگره ها از طرف UIA جوايزي به منظور قدرداني از معماراني كه از طريق حرفه و تخصص خويش خدمات شايسته اي به انسانها و جامعه انجام داده اند اهدا مي شود.
مهمترين اين جوايز «‌ مدال طلاي UIA » بزرگترين افتخاري است كه از طرف اتحاديه بين المللي معماران اعطا مي شود و بالاترين نشاني است كه يك معمار از همكاران خودش دريافت مي كند.
اين جايزه به يك معمار زنده براي قدرداني از خدمات و تلاشش جهت پيشبرد هنر معماري اهدا مي شود.

اولين مدال طلا در سال 1984 دركنگره قاهره به حسن فتحي و آخرين آن در سال 2002 دركنگره
برلين به رنزو پيانو اهداشد . غير از مدال طلاي معماري جوايز ديگري هم با موضوعات زير درپايان هر كنگره
اهدا مي شود .
طراحي شهري و توسعه محيط
كاربرد تكنولوژي در معماري
نقد و آموزش معماري
بهبود كيفيت سكونت

كنگره آتي UIA يا كنگره بيست و دوم از تاريخ سوم تا هفتم جولاي سال 2005 در شهر استانبول با عنوان « شهر ، بازار بزرگ معماري برگزار مي شود .
جامعه مهند سان معمار ايران در اين كنگره بعنوان عضـو جديد با داشتن چهـار نماينده و حق رأي شركت مي كند .
در طول كنگره غير از سخنرانيهائي كه توسط معماران معروف جهان انجام مي گيرد . نمايشگاهها ، بازديدها و برنامه هاي متنوعي در نقاط مختلف استانبول در نظر گرفته شده است .
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت www. UIA 2005 Istanbul. org مراجعه نمود.UIA   عضو فردي نمي پذيرد و درحال حاضر 92 انجمن عضو دارد كه نمايندگي معماران 88 كشور دنيا را بعهده دارند.
اين انجمنها سازمانهاي تخصصي هستند كه در سطح ملي و بصورت مستقل عمل مي كنند و به پنج منطقه جغرافيائي تقسيم شده اند.
منطقه 1 اروپاي غربي
منطقه 2 خاورميانه و اروپاي شرقي
منطقه 3 آمريكا
منطقه 4 آسيا و استراليا
منطقه 5 آفريقا
انجمنهاي عضو با پرداخت حق عضويت تأمين منابع مالي ضروري را برعهده دارند و از نظر اقتصادي UIA را حمايت مي كنند.
آنچه باعث تأسف است اينست كه عليرغم پايه گذاري اولين تشكل معماران ايران بنام « انجمن آرشيتكتهاي ديپلمه » درسال 1323 يعني 59 سال پيش و 4 سال قبل از تشكيل UIA و عليرغم اينكه كشور پر مسئله اي مانند فلسطين يا كشورهاي تـازه استقلال يافته ارمنستان و آذربايجان عضـو UIA هستند ماهنوز به عضويت اين سازمان بين المللي در نيامده ايم .
البته بايد اضافه كنم كه جامعه معماران حاضـر بعد از شـروع فعاليتش تقاضاي عضويت به UIA را ارسال كرده و مورد استقبال هم قرارگرفته ولي درپاسخ نامه ذكر شده ، نظر باينكه وروديه و حق عضويت براساس ميزان جمعيت و توليد ناخالص ملي محاسبه مي شود، ايران با داشتن چهار حق رأي در صورت عضويت ، مي بايست 6830 يورو بعنوان وروديه و معادل همين مبلغ بعنوان حـق عضويت سالانه بپردازد ، در نتيجه همراه بقيه مدارك مورد نياز تقاضاي عضويت مي بايست 13660 يورو ( براساس اعلام UIA در سال 1380 ) ارسال گردد.


دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +