سخنرانی در همایش سالانه جامعه مهندسان معمار ایران
چاپ شده در مجله معمار  -پاییز 1382

UIA يا « اتحاديه بين المللي معماران » سازماني است غير دولتي كه در سال 1948 درشهر لوزان با هدف متفق كردن معماران تمام كشورهاي جهان بدون در نظر گرفتن مليت ، نـژاد ، مذهب يا مكتب فكري آنها و در محدوده « اتحاديه هاي ملي » پايه گذاري شده است .
UIA با ساختاري دمكراتيك ، ايجـاد ارتباط فرهنگي و تنظيم روابط حرفه اي معماران را در سطح جهان در نظر دارد . مقر UIA درحال حاضر در شهر پاريس است .
از زمـان تشكيل UIA و بمنظور ايجـاد ارتباط و اطلاع رساني تا به حال 21 كنگره در شهر هاي مختلف جهان برگزار شده كه هزاران معمار و دانشجوي معماري را از كشورهاي سراسر دنيـا دور هم جمع كرده است . برگزاري اين كنگره ها بصورت سه سال يكبار ادامه دارد.
موضوع بحثهاي كنگره از پيش تعيين شده وبوسيله اعضاي برجسته جامعه بين المللي معماران مطرح ميشود.
درطول كنگره ، نمايشگاهها ، بازديد ها و فستيوالهاي مختلفي جهـت تأمين ارتبـاط فرهنگي بيـن شركت كنندگان برگزار مي شود.
اوليـن كنگـره در سال 1948 در شهر لـوزان و آخـرين آن در سـال 2002 در برليـن با عنوان Resource Architecture برگزار شد كه شش معمار ايراني به عنوان نمايندگان جامعه معماران ايران در آن
شركت داشتند .

از سال 1948 در زمان برگزاري كنگره ها از طرف UIA جوايزي به منظور قدرداني از معماراني كه از طريق حرفه و تخصص خويش خدمات شايسته اي به انسانها و جامعه انجام داده اند اهدا مي شود.
مهمترين اين جوايز «‌ مدال طلاي UIA » بزرگترين افتخاري است كه از طرف اتحاديه بين المللي معماران اعطا مي شود و بالاترين نشاني است كه يك معمار از همكاران خودش دريافت مي كند.
اين جايزه به يك معمار زنده براي قدرداني از خدمات و تلاشش جهت پيشبرد هنر معماري اهدا مي شود.

اولين مدال طلا در سال 1984 دركنگره قاهره به حسن فتحي و آخرين آن در سال 2002 دركنگره
برلين به رنزو پيانو اهداشد . غير از مدال طلاي معماري جوايز ديگري هم با موضوعات زير درپايان هر كنگره
اهدا مي شود .
طراحي شهري و توسعه محيط
كاربرد تكنولوژي در معماري
نقد و آموزش معماري
بهبود كيفيت سكونت

كنگره آتي UIA يا كنگره بيست و دوم از تاريخ سوم تا هفتم جولاي سال 2005 در شهر استانبول با عنوان « شهر ، بازار بزرگ معماري برگزار مي شود .
جامعه مهند سان معمار ايران در اين كنگره بعنوان عضـو جديد با داشتن چهـار نماينده و حق رأي شركت مي كند .
در طول كنگره غير از سخنرانيهائي كه توسط معماران معروف جهان انجام مي گيرد . نمايشگاهها ، بازديدها و برنامه هاي متنوعي در نقاط مختلف استانبول در نظر گرفته شده است pharmacieviagra.com.
جهت كسب اطلاعات بيشتر مي توان به سايت www. UIA 2005 Istanbul. org مراجعه نمود.UIA   عضو فردي نمي پذيرد و درحال حاضر 92 انجمن عضو دارد كه نمايندگي معماران 88 كشور دنيا را بعهده دارند.
اين انجمنها سازمانهاي تخصصي هستند كه در سطح ملي و بصورت مستقل عمل مي كنند و به پنج منطقه جغرافيائي تقسيم شده اند.
منطقه 1 اروپاي غربي
منطقه 2 خاورميانه و اروپاي شرقي
منطقه 3 آمريكا
منطقه 4 آسيا و استراليا
منطقه 5 آفريقا
انجمنهاي عضو با پرداخت حق عضويت تأمين منابع مالي ضروري را برعهده دارند و از نظر اقتصادي UIA را حمايت مي كنند.
آنچه باعث تأسف است اينست كه عليرغم پايه گذاري اولين تشكل معماران ايران بنام « انجمن آرشيتكتهاي ديپلمه » درسال 1323 يعني 59 سال پيش و 4 سال قبل از تشكيل UIA و عليرغم اينكه كشور پر مسئله اي مانند فلسطين يا كشورهاي تـازه استقلال يافته ارمنستان و آذربايجان عضـو UIA هستند ماهنوز به عضويت اين سازمان بين المللي در نيامده ايم .
البته بايد اضافه كنم كه جامعه معماران حاضـر بعد از شـروع فعاليتش تقاضاي عضويت به UIA را ارسال كرده و مورد استقبال هم قرارگرفته ولي درپاسخ نامه ذكر شده ، نظر باينكه وروديه و حق عضويت براساس ميزان جمعيت و توليد ناخالص ملي محاسبه مي شود، ايران با داشتن چهار حق رأي در صورت عضويت ، مي بايست 6830 يورو بعنوان وروديه و معادل همين مبلغ بعنوان حـق عضويت سالانه بپردازد ، در نتيجه همراه بقيه مدارك مورد نياز تقاضاي عضويت مي بايست 13660 يورو ( براساس اعلام UIA در سال 1380 ) ارسال گردد.


دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +