گزارش کارگروه بازنگري استراتژيک فيديک

ترجمه : نادر شکوفي – شکيبا بيگدلي / مهندسين مشاور توان

مقدمه :

اين متن، ترجمه گزارش Engineering Our Future مي باشد که بوسيله کارگروه بازنگري استراتژيک فيديک در سپتامبر 2004 منتشر شده است. مقدمه و تاريخچه گردش کار گزارش جهت احتراز از اطاله کلام حذف شده است.
کارگروه بازنگري استراتژيک فيديک اين گزارش را جهت تدوين استراتژي پنج ساله فيديک براي سالهاي 2004 الي 2009 و بر اساس بازنگري برنامه استراتژيک فيديک که در سال 1998 ارائه شده بود، تهيه کرده است.
در اين بازنگري، نظرات اعضا، کارگروه مديريت فيديک و اتاقهاي فکر مربوطه مورد استفاده قرار گرفته اند.

Attachments:
Download this file (Engineering_our_future.pdf)Engineering our future [ ]

دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +