چاپ شده در -مجله معماری و شهر سازی-شماه-60-61- تاریخ اسفند 1379

 مقدمه:با امعان به نظر به این مطلب که خارج معماری سازان محترم اخیرا به سرعت و حجم عملیات خود افزوده اند ،دیدیم اگر در هر شماره به معرفی یکی از آنان عقب خواهیم افتاد .پس در این شماره ،سه خارج از معماری خواه

یم داشت.
در ضمن اگر در مسیر تردد روزانه تان و بالعکس به ساختمانی بر می خورید که عمیقا حس زیبایی شناسی شما را خدشه دار می کند ،مشخصات و آدرس و حتی الامکان یک قطعه عکس آن را به ما معرفی کنید تا پس از تائید صلاحیتدر کمسیون عالی تشخیص موارد خارج از معماری ،در شماره های بعد آن را مورد تفقد خاص قرار دهیم.
ایام عزت مستدام.
کاریکاتور تخت جمشید در مرکز تهران

تاریخ گرایی سطحی و راحت طلبانه یکی از گرایش هایی است که در سال ها یاخیر در ساختمان های زیادی دیده شده است .سازندگان این نمونه ها،برخی از عناصر تاریخی را از پس زمینه اصلی جدا کرده و مسخ می کنند و پس از به هم زدن تناسباتشان آنها را روی نمای ساختمان های جدید میحکوب می کنند
ساختمانی که ملاحظه می کنید یکی از بهترین نمونه برای نشان دادن این نوع تاریخ گرایی سطحی است .سر ستون با طرح گاو که در تالار آپادانای تخت جمشید در زیربام قرار گرفته در این نمونه پس از مسخ شدن به روی بام و دست انداز آن منتقل شده است.همچنین نقش برجسته ی دروازه ملل (موجودی با سر انسان،هیکل شیر و بال عقاب)نیز که اصلا سر ستون نبوده در این نمونه به سر ستون تبدیل و آن هم به روی بام منتقل شده است در عین حال تصویر نیلوفر آبی که در تخت جمشید در حاشیه ی نقوش اصلی و در مقیاس کوچک تکرار شده،در این نمونه به صورت درشت مقیاس سطح نما را بمباران کرده است.تناسب قطر به ارتفاع نیم ستون ها نیز هیچ ارتباطی با ستونهای خوش تناسب تخت جمشید ندارد .
پدران ما بیش از دو هزار سال پیش تخت جمشید را ساختید و در سنگ نبشته ای کنار دروازه ی ملل حک کردند:
«...بسیاری چیزهای زیبا بنا شده است.من آنها را ساختم و پردم آنها را ساخت –هرچه را به نظر زیبا می آید»اگر می خواستیم نوشته ای برای نسل های بعد بر روی این ساختمان حکاکی کنبم ،چه می نوشتیم؟


دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +