چاپ شده در مجله معماری و شهر سازی. شماره57-56.   خرداد 1379 

 از این شماره در مقابل صفحه "خارج از معماری" که به نقد تظاهرات منفی در ساختمان ها مختلف می پردازد ،بخش جدیدی با عنوان در محدوده معماری به چاپ خواهد رسید که هدف آن معرفی کیفیتهای مثبت معمارانه در بناهای ساخته شده امروز است .البته هدف این بخش ارائه نقدی جامع در مورد یک ساختمان خاص نیست بلکه هدف تنها یادآوری ،ارائه و بزرگ نمائی برخی کیفیت های مثبت است که توجه به آنها نقش بسزایی در ارتقاء کیفیت فضای معماری دارد .
در زمان حاضر برخلاف زمانهای گذشته ،کار معماری برای بسیاری از معماران روی کاغذ شروع میشود و روی کاغذ هم به پایان میرسد .در این شرایط ارتباط مستقیم با مصالح مختلف ساختمانی و نحوه اجرا از حرفه معماری حذف می شود و توجه به جزئیات خاص معماری و طراحی جزئیات به حداقل خود میرسد.
این در حالی است که توجه به این امور درست به اندازه طراحی کالبد کلی ساختمان اهمیت دارد .متاسفانه در کشور ما ،ساختمان هایی که اجرایی مطلوب داشته باشند و توجه مناسب به مصالح مختلف ساختمانی در آنها لحاظ شده باشند چندان زیاد نیست .ساختمانی که مشاهده می کنید ،یکی از مواردی است که از جهات پیش گفته وضعیت مناسب تری دارد.
در این ساختمان ترکیب بندی متوازن و متعادل احجام و سطوح مختلف ،فضاهایی متنوع به وجود آورده اند،به نحوی که بیننده در هر گوشه ای امکان تجربه ای تازه از فضا را داشته باشد .به کارگیری سنجیده مصالح مختلف از قبیل سنگ ،چوب و شیشه درست به اندازه حجم و فرم فضا در شکل گیری معماری و کیفیت بخشی به آن نقش دارند .توجه به ماهیت و کیفیت مصالح و نحوه به کار گیری آن،در شکل گیری معماری اهمیتی بنیادین دارد .استفاده از مصالح مختلف را نمی توان جدا از جزئیات و طراحی آنها برشمرد. هر ساختمان جزئیات جدیدی دارد که باید برای همان ساختمان طراحی شود و استفاده از جزئیات تیپ برای ساختمان های مختلف –که امروزه در بسیاری از دفاتر رواج دارد-یکی از دلایل پایین آمدن کیفیت معماری است.
در این ساختمان توجه به جزئیات ساختمانی در سطح مطلوبی قراردارد ،و خود از عوامل ارتقاکیفیت فضاهای معماری آن محسوب می شود .اصولا هیچ اثر معماری ماندگاری را نمی توان یافت بدون اینکه طراحی آن تا مرحله جزئیات ادامه نیافته باشد. در کنار این عوامل ،اجرای تمیز و با دقت این بنا را که مهارت سنگ تراشان ،بنایان و نجارهای ماهر را به نفع فضای معماری و ارتقای آن به کار می گیرد.نباید فراموش کرد


دفتر تهران:
بلوار نلسون ماندلا، خیابان مهیار، بن بست زاور، پلاک 5
کدپستی: 1966945151
تلفن: 22047801 9821 +
فکس: 22045887 9821 +
ایمیل: Info@tavonconsulting.com


دفتر مشهد:
بلوار قرنی، بین قرنی 21 و 23، ساختمان مجد1 ورودی اداره 3 واحد 309
کدپستی: 91958
تلفن: 7237136 98511 +
فکس: 7237137 98511 +