فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده هنر های زیبایی دانشگاه تهران ، سال 1349

-عضو کمیته حقوقی انجمن صنفی مهندسان مشاور معمار و شهر ساز از بدو تاسیس
-عضو هیئت موسس جامعه مهندسان معمار ایران از سال 1378
-عضو شورای عالی کانون مهندسان معمار دانشگاه تهران
-عضو هیئت مدیره جامعه مهندسان معمار ایران از سال 1380
-عضو مجمع عمومی خانه هنرمندان ایران از سال 1378
- عضو هیئت نمایندگی ایران در مجمع عمومی کنگره جهانی معماران استانبول2005
-عضو هیئت داوری جایزه بزرگ معمار در سال 1387
- سخنران و عضو هیئت علمی همایش معماران زن ایران
-بر گزار کننده جلسات متعدد معماری در خانه هنرمندان ایران ،جامعه مهندسان مشاور و موزه هنرهای معاصر
-عضو هیئت مدیره مهندسین مشاور توان از سال 1365
عضو گروه طراحی پروژه های متعدد مهندسان مشاور توان
سرپرست نظارت اجرائی ساختمان های اجرا شده شرکت از 1370 تا کنون