فارغ التحصیل کارشناسی ارشد سازه از دانشکده عمران دانشگاه شریف سال 1379

- رئیس شاخه مدیران جوان فدراسیون جهانی مهندسان مشاور (فیدیک ) از سال 1388 تا سال 1389
- عضو کمیته توسعه پایدار فدراسیون جهانی مهندسان مشاور (فیدیک) از 1391 تا کنون
- نماینده ایران در هیئت اجرائی شاخه متخصصان جوان فدراسیون جهانی مهندسان مشاور (فیدیک) از سال 1386 تا 1389
- رئیس شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران از سال 1388 تا سال 1392
- دبیر کمیته آموزش جامعه مهندسان مشاور ایران از ابتدای سال 1392 تا کنون
- عضو هیئت علمی انجمن ACI شاخه ایران از سال 1389 تا کنون
- عضو انجمن ایرانی مهندسان محاسب از سال 1381 تا کنون
- مؤلف دهها مقاله تخصصی که در نشریات تخصصی تکنولوژی بتن و مهندس مشاور و روزنامه ها ی کثیر الانتشار از قبیل همشهری ،اعتماد و .... به چاپ رسیده است .
- طراح سازه دهها پروژه مختلف از قبیل :
- سینما آزادی
- پردیس سینمایی تماشا
- ساختمان های مجموعه بازسازی بافت فرسوده مجد مشهد
- ایستگاه های نمازی ،مطهری و قصر الدشت مترو شیراز
- ایستگاه دولت آباد مترو تهران
- مجتمع تجاری و اقامتی مخابرات تهران
- ترمینال بین المللی فرودگاه بندر عباس
- تالار همایش های کیش