- فارغ التحصیل کارشناسی ارشد معماری از دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه علم و صنعت ایران سال 1375
- عضوهیئت مؤسس جامعه مهندسان معمار ایران ،سال 1379
- دبیر کمیته اجتماعی جامعه مهندسان معمار ایران ، سال 1382
- برنده اول جشنواره معماران جوان، سال 1380
- عضو شاخه مدیران جوان جامعه مهندسان مشاور ایران ا ز سال 1382 تاسال 1386
- برنده اول مسابقات معماری بازسازی سینما آزادی ،سال 1377
- برنده اول مسابقه معماری طراحی مجتمع تجاری –فرهنگی –خدماتی پاسارگاد ، سال 1386
- برنده اول مسابقه معماری مجتمع تجاری کیش ، سال 1390
- برنده دوم مسابقه معماری توسعه دانشگاه بو علی سینا همدان، سال 1388
- برنده سوم مسابقه معماری ساختمان مرکزی آتش نشانی تهران ، سال 1388
- انتخاب به عنوان هنرمند برگزیده در جشنواره مهندسان هنرمند توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ، سال 1387
- مؤلف بیش از 30 مقاله تخصصی که در مجله های معماری و شهر سازی ،معمار ،همشهری معماری و شهر سازی و روزنامه های کثیر الانتشار همشهری،شرق، بهار و .... چاپ شده است
- مدیر عامل مهندسان مشاور توان از سال 1392

- طراح معماری دهها پروژه فرهنگی ،اداری ،تجاری و مسکونی از جمله:

- پردیس سینمایی تماشا
- پردیس سینما یی آزادی
- دیوان عدالت اداری
- مجتمع تجاری و اداری طلای سفید بجنورد
- طرح باسازی بافت فرسوده آفتاب گرگان
- ساختمان های متعدد در طرح باسازی بافت فرسوده مجد مشهد
- ساختمان مرکزی پست استان خراسان شمالی
- ساختمان دادگستری گرگان
- مجتمع قضائی شهید بهشتی قم
- مجموعه مسکونی توریستی صلاح الدین کلا
- مجتمع تجاری ،مسکونی،میزان مشهد